OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Šk. god. 2019./2020.
Inačica: 2, vrijedi od 16. rujna 2019.

PREDMETNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
RAZREDNA NASTAVA: Svi razredi
NASTAVNICI: Smjena A | Smjena B