OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Šk. god. 2020./2021.
Inačica: 2 (nova "A" smjena), vrijedi od 7. rujna 2020.

PREDMETNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
RAZREDNA NASTAVA: Svi razredi
NASTAVNICI: Smjena A | Smjena B