OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Šk. god. 2022./2023.
Vrijedi od 12. rujna 2022.

PREDMETNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
RAZREDNA NASTAVA: Svi razredi
NASTAVNICI: Smjena A | Smjena B

⇧ Odaberite raspored ⇧