OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Šk. god. 2023./2024.
Inačica 2, vrijedi od 11. rujna 2023.

PREDMETNA NASTAVA: Smjena A | Smjena B
RAZREDNA NASTAVA: Svi razredi
NASTAVNICI: Smjena A | Smjena B